تشکیل تیم های عارضه یابی و توانمند سازی از مشاورین مستقر در مرکز خدمات فناوری و کسب و کارکرمان

مدیر مرکز خدمات فناوری و کسب و کار از تشکیل تیم های عارضه یابی و توانمند سازی از مشاورین مستقر در مرکز خدمات فناوری و کسب و کارکرمان خبر داد . به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان صالح دلفاردی گفت: در راستای نام گذاری سال ۹۶ با عنوان اقتصاد مقامتی ،… ادامه »

اعلام شرایط بهرمندی سرمایه گذاران در شهرک ها نواحی صنعتی از نرخ صفر مالیاتی

مجید غفاری از ابلاغ اعلام شرایط بهرمندی سرمایه گذاران در شهرک ها نواحی صنعتی از نرخ صفر مالیاتی خبر داد به گزارش روابط عومی شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان مجید غفاری گفت :بر اساس ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم که به موجب ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید ، رقابت پذیری و ارتقای… ادامه »

مزایای حضور شرکت ها در بورس

مزایای حضور شرکت ها در بورس اعلام گردید مدیر تامین مالی  و توسعه بازار شرکت شهرک های صنعتی کرمان از ابلاغ مزایای حضور شرکت ها در بورس خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان مالک شهیدی گفت : به منظور ترغیب صنایع کوچک و متوسط مجموعه مزایای حضور شرکت ها… ادامه »

آگهی مناقصه شماره ۴۶۱د۹۶

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد پروژه تهیه کلیه مصالح و احداث مخزن بتنی ۱۰۰۰ مترمکعبی شهرک صنعتی شماره۲ جیرفت با برآورد اولیه حدود ۳۷۷۶ میلیون ریال، از محل اعتبارات داخلی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای، بر اساس آیین نامه برگزاری مناقصات به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل… ادامه »

پیام وزیر محترم صنعت ، معدن و تجارت به مناسبت روز جهانی بهداشت حرفه ای و ایمنی

سلامت یکی از ارکان اصلی توسعه یافتگی هر کشور محسوب میشود و توسعه سلامت محور مورد پذیرش جهانی واقع شده است. ضمن اینکه دین مبین اسلام نیز رهنمود های گرانبهایی در خصوص توجه به سلامت ارائه نموده است. بر این اساس در مبانی اسلام ، رعایت و حفظ سلامتی از مصالح عمومی نظام اجتماعی و… ادامه »

دوره آموزشی نحوه ورود به فرابورس برای مدیران واحد های صنعتی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی کرمان دوره آموزشی نحوه ورود به فرابورس با حضور تعداد ۲۱ نفر از مدیران واحد های صنعتی برگزار گردید. این دوره که با همکاری سازمان فرابورس با حضور استاد غیاسی به منظور راهنمایی واحدها برای ورود به فرابورس به منظور فروش سهام و تامین سرمایه لازم برگزار… ادامه »

ناحیه صنعتی فردوس

ناحیه صنعتی فردوس با مساحت ۳۰ هکتاردر ابتدای جاده صفائیه- بهرمان واقع شده است  ودارای زیرساخت های اصلی  زیرسازی، برق ،شبکه آب ،  مخابرات مخزن هوایی می باشد.