آگهی مناقصات

،

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد پروژه  ها به شرح جدول ذیل، را از محل اعتبارات عمرانی از طریق برگزاری مناقصه عمومی ، بر اساس آیین نامه برگزاری مناقصات  به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  • تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز دوشنبه مورخ ۲۱/۱۲/۹۶ می باشد.
  • مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱۶:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۲۸/۱۲/۹۶٫
  • مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: تا ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۲۱/۰۱/۹۷٫
  • زمان بازگشایی مرحله اول: ساعت ۹:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۲/۰۱/۹۷٫
  • اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه  (پاکت الف): کرمان- بلوار شهید عباسپور(پارادیس)- نبش میدان عاشورا- تلفن:۳۱۲۷۲۰۱۲-۰۳۴

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱    دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش “ثبت نام/پروفایل  تامین کننده/مناقصه گر” موجود است.

 

شماره مناقصه شرح موضوع مناقصه محل اجرای پروژه نوع مناقصه برآورداولیه     (میلیون ریال) مبلغ تضمین

شرکت در مناقصه

رتبه های مورد نیاز
۴۶۴ع۹۶ (تجدیدمناقصه) آماده سازی بخشی از راه دسترسی ناحیه صنعتی اختیارآباد یک مرحله ای ۵۰۴۰ ۲۵۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال حداقل پایه ۵ راه
۴۶۹ع۹۶

(تجدید مناقصه)

آماده سازی بخشی از راه دسترسی شهرک های صنعتی شماره۱و۲ رفسنجان دو مرحله ای ۱۱۱۵۰ ۵۵۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال حداقل پایه ۵ راه
۴۷۲ع۹۶ (تجدیدمناقصه) تکمیل ارتباط مخابراتی شهرک صنعتی شماره۲ زرند یک مرحله ای ۱۸۰۰ ۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال حداقل پایه ۵ ارتباطات

 

روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی کرمان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *