برچسب: کرمان

فراخوان شناسایی نیروی انسانی

فراخوان شناسایی نیروی انسانی شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان در نظر دارد، در راستای رسالت‌های خود به عنوان تنها متولی توسعه خوشه های کسب و کار استان و به منظور شناسایی نیروی انسانی مورد نیاز جهت مدل توسعه ی خوشه های کسب و کار افراد واجدشرایط با مشخصات ذیل را انتخاب نماید:  

عملکرد استان در خوشه های صنعتی

عملکرد استان در خوشه های صنعتی خوشه صنعتی خرمای بم: خوشه صنعتی خرمای بم با پراکندگی کشت در سطح وسیعی به شعاع ۵۰ کیلومتر و با سطح زیر کشتی بیش از ۲۵ هزار هکتارو ۴۵ هزار نفر تولید کننده و برداشت محصول قریب به ۱۳۰ هزار تن در سال با نسبت رقم ۹۵ درصد رطب… ادامه »

اهداف صنایع کوچک

اهداف و برنامه های صنایع کوچک شهرکهای صنعتی کرمان – ایجاد مراکز خدمات فناوری و کسب و کار در شهرکهای صنعتی استان – حمایت از ایجاد مجتمع های فناوری و خدمات نرم افزاری – شناسائی و توسعه خوشه های صنعتی در راستای حمایت از صنایع کوچک – توسعه آموزش خوشه های صنعتی و تربیت عوامل… ادامه »

قابلیت های بخش صنعت و معدن استان

مهمترین فرصت ها و قابلیت های بخش صنعت و معدن استان کرمان     صنعت:   صنایع استان کرمان به دو دسته صنایع دستی و ماشینی تقسیم می شوند. صنایع دستی شامل شال، پته و ترمه است که به غیر از پته دوزی باقی از رونق سابق برخوردار نیستند. صنایع دستی کارگاهی چون: قالی بافی، جاجیم بافی، گلیم… ادامه »

پیشینه تاریخی و فرهنگی

استان پهناور کرمان که اینک بزرگترین استان ایران است و به قول مرحوم همایون «یگانه خطه خوش آب و خوش هواست»،تمدن دیرینه ، مردمان هنرمند و پر استعداد ، مواریث فرهنگی و ابنیه ی تاریخی و باستانی ، اقوام و ملیت های مختلف و امکانات بالقوّه ی فراوان ، تمایز ویژه ای برای این سرزمین… ادامه »

شهباز حسن پور نماینده مردم شهرستان های سیرجان

. شهباز حسن پور نماینده مردم شهرستان های سیرجان وبردسیر و منصور مکی آبادی فرماندارسیرجان طی نامه ای از مجیدغفاری مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کرمان تقدیر کردند.

شهباز حسن پور نماینده مردم شهرستان های سیرجان

. شهباز حسن پور نماینده مردم شهرستان های سیرجان وبردسیر و منصور مکی آبادی فرماندارسیرجان طی نامه ای از مجیدغفاری مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کرمان تقدیر کردند.