برچسب: کرمان

آگهی انتخاب و جذب CDA برای توسعه خوشه محصولات گلخانه ای جنوب استان کرمان

شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان در نظر دارد، در راستای رسالت‌های خود و به منظور ساماندهی و اجرای پروژه توسعه خوشه‌ کسب و کار” محصولات گلخانه ای جنوب”، مطابق شرح خدمات پروژه توسعه خوشه‌های کسب و کار،  از میان متخصصین واجد شرایط اقدام به انتخاب عامل توسعه خوشه (CDA) نماید. مشخصات عامل توسعه خوشه کسب… ادامه »

آگهی مناقصه شماره ۴۱۷ع۹۳

آگهی مناقصه شماره ۴۱۷ع۹۳ شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد انجام پروژه اجرای شبکه روشنایی شهرک صنعتی شماره۲ سیرجان با براورد اولیه حدود ۷۶۵۰ میلیون ریال، از محل اعتبارات عمرانی را از طریق برگزاری مناقصه بر اساس آیین نامه برگزاری مناقصات  به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از عموم متقاضیان که در… ادامه »

آگهی انتخاب و جذب CDA برای توسعه خوشه کسب و کار فرش دستباف کرمان و راور

آگهی انتخاب و جذب CDA برای توسعه خوشه کسب و کار فرش دستباف کرمان و راور شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان در نظر دارد، در راستای رسالت‌های خود و به منظور ساماندهی و اجرای پروژه توسعه خوشه‌ کسب و کار”فرش دستباف کرمان و راور “، مطابق شرح خدمات پروژه توسعه خوشه‌های کسب و کار،  از… ادامه »

آگهی مناقصه شماره ۴۸۴د۹۳

                           آگهی مناقصه شماره ۴۸۴د۹۳ شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد انجام پروژه اجرای زیرسازی و آسفالت لاین خروجی شهرک صنعتی شماره۱ کرمان با براورد اولیه حدود ۱۶۴۵ میلیون ریال، از محل اعتبارات داخلی را از طریق برگزاری مناقصه بر اساس آیین نامه برگزاری مناقصات  به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از… ادامه »

اجرای طرح عارضه یابی صنایع کوچک در شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان

اجرای طرح عارضه یابی صنایع کوچک در شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان از آغاز اجرای طرح عارضه یابی واحدهای صنعتی کوچک خبر داد .   به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی کرمان ، مجید غفاری ضمن اعلام این خبر گفت : در راستای اجرای طرحهای حمایتی از… ادامه »

اجرای طرح عارضه یابی صنایع کوچک در شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان

اجرای طرح عارضه یابی صنایع کوچک در شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان از آغاز اجرای طرح عارضه یابی واحدهای صنعتی کوچک خبر داد .   به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی کرمان ، مجید غفاری ضمن اعلام این خبر گفت : در راستای اجرای طرحهای حمایتی از… ادامه »