برچسب: سیرجان

ویژگیهای جغرافیایی

  موقعیت جغرافیایی ، طبیعی واقلیمی   استان کرمان پهناورترین استان کشور با مساحت ۱۸۱۷۳۸ کیلومتر مربع  حدود ۱۱ درصد از خاک ایران را در بر گرفته و در جنوب شرقی فلات مرکزی ایران واقع شده است . این استان یکی از مرتفع ترین استان های کشوربوده که در شمال با استان های خراسان جنوبی… ادامه »

ناحیه صنعتی بلورد

ناحیه صنعتی بلورد  با مساحت ۴۹ هکتاردر کیلومتر ۲۵ جاده سیرجان – بافت واقع شده است و دارای  امکانات :آب ، برق، گاز،جاده آسفالته می باشد . ویژگی ها: فضای سبز، سند مالکیت ثبتی (۹هکتار

ناحیه صنعتی زیدآباد

ناحیه صنعتی زیدآباد با  مساحت  ۶/۱۳ هکتار در کیلومتر ۲۰ جاده سیرجان- شهربابک واقع شده است و دارای  امکانات :آب ، برق ،گاز و جاده آسفالته می باشد .  ویژگی ها:  ساختمان نگهبانی،  سند مالکیت ثبتی

ششمین جلسه هیأت داوری و حل اختلاف شرکت شهرکهای صنعتی کرمان برگزار شد

در ششمین جلسه هیأت داوری و حل اختلاف شرکت شهرکهای صنعتی کرمان تعداد ۱۴ پرونده از قراردادهای راکد جمعأ به متراژ ۶۷۳۱۶/۷۹  متر مربع مورد رسیدگی قرار گرفت. در این جلسه که با حضور مدیر عامل و مدیر امور حقوقی و قراردادهای این شرکت ونماینده حقوقی سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران برگزار شد، ۹… ادامه »

Sirjan industrial estate 2

Sirjan industrial estate 2 This estate with total area of 714/8 acres has a good situation regarding being adjacent with economical specific region, airport and railroad and will be one of the significant estates in future. .This estate has major infrastructures such as water, electricity, gas, telecommunication, asphalt road (in progress). Facilities: green spaces Characteristics:… ادامه »

Sirjan industrial estate 1

Sirjan industrial estate 1 This estate with the area of 163 acres has been located near the province center and has special condition because of situating in city limits, being near to specific region of Sirjan and communicative way of Kerman-Tehran-Bandarabs .This estate has major infrastructures such as water, electricity, gas, telecommunication, asphalt road. Existence… ادامه »

Towns and industrial areas

Kerman industrial estate 1 This estate with area of 121/5 acres has been located 2 kilometers away from road Kerman-Joopar and it is a suitable place for providing different industries considering its placement in the area of urban services and being near to transportation vehicles and having infrastructural equipments. It has major infrastructures of water,… ادامه »

Industrial estates’ company of Kerman province

  Industrial estates’ company of Kerman province  Industrial estates’ company of kerman province has been established with aim of suitable bedding for investing in industrial sector ,coordination and desirable use of industrial estates facilities. The number of estates in kerman province is increasing up to 18 approved  estates ,23 industrial regions,3 servicing workshop complexes (in… ادامه »

Geographical, natural and climatic conditions of the province

  Geographical, natural and climatic conditions of the province As the most widespread province of country with area of 181738 kilometers, Kerman province has located in eastern south of central plateau of Iran. This high province become adjacent from north with south Khorasan and Yazd, from south with Hormozgan, from east with Sistan &Blouchestan and… ادامه »

آگهی مناقصه شماره ۴۱۷ع۹۳

آگهی مناقصه شماره ۴۱۷ع۹۳ شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد انجام پروژه اجرای شبکه روشنایی شهرک صنعتی شماره۲ سیرجان با براورد اولیه حدود ۷۶۵۰ میلیون ریال، از محل اعتبارات عمرانی را از طریق برگزاری مناقصه بر اساس آیین نامه برگزاری مناقصات  به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از عموم متقاضیان که در… ادامه »