برچسب: سیرجان

رویکرد سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران توسعه صنعتی و گره گشایی از مشکلات صنعت است

با حضور معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران ، استاندار کرمان ، نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی ، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان ، مدیران شهرستان سیرجان و نمایندگان اصناف این شهرستان جلسه ای به منظور بررسی وضعیت و انتقال صنوف مزاحم و… ادامه »

آگهی مناقصه شماره ۴۸۶د۹۴

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد پروژه آماده سازی بخشی از راه دسترسی شهرکهای صنعتی شماره۱ و ۲ سیرجان با برآورد اولیه حدود ۲۸۰۹۱ میلیون ریال، از محل اعتبارات داخلی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای، بر اساس آیین نامه برگزاری مناقصات به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از… ادامه »

گزارش چهارمین گردهمایی مدیران شهرکها و نواحی صنعتی استان کرمان

چهارمین گردهمایی مدیران شهرکها و نواحی صنعتی استان کرمان در تاریخ ۲۳/۱۰/۹۴ درشهرک صنعتی شماره یک سیرجان با حضور تمامی مدیران شهرکها و نواحی استان – مدیر عامل محترم شرکت شهرکهای صنعتی – معاونت محترم عمران و محیط زیست شرکت و مدیران امور شهرکها و نواحی صنعتی راس ساعت ۸:۳۰ صبح روز مذکور در شهرک… ادامه »

بالغ بر ۸ هکتار از اراضی شهرکها و نواحی صنعتی کرمان مورد رسیدگی قرار گرفت

سومین جلسه هیأت داوری و حل اختلاف شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در سال جاری با حضور مدیر عامل و مدیر امور حقوقی و قراردادهای این شرکت و نماینده حقوقی سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی کرمان درطی برگزاری جلسات هیأت داوری و حل اختلاف این شرکت… ادامه »

فاز صنفی ،کارگاهی شهرک صنعتی سیرجان ۲ کلنگ زنی شد

 با حضور استاندار ،مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کرمان ،فرماندار ،جمعی از مسئولین و نماینده مردم شهرستان سیرجان مراسم کلنگ زنی فاز صنفی ،کارگاهی شهرک صنعتی سیرجان ۲ در زمینی به مساحت ۲۴۰ هکتار برگزار شد . به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی کرمان ، در ابتدا استاندار کرمان با تقدیر از مجریان طرح که… ادامه »

۱۹پرونده حقوقی در شرکت شهرکهای صنعتی کرمان رسیدگی شد

سومین جلسه هیأت داوری و حل اختلاف سال جاری با حضور مدیر عامل ، مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت شهرکهای صنعتی کرمان  و نماینده و مدیر محترم حقوقی سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران برگزار شد . به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی کرمان طی دو روز برگزاری جلسه ،تعداد ۱۹ پرونده از… ادامه »

بالغ بر۲۹ هکتار از اراضی شهرکها ونواحی صنعتی کرمان مورد رسیدگی قرار گرفت

دومین جلسه هیأت داوری و حل اختلاف شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در سال جاری با حضور مدیر عامل و مدیر امور حقوقی و قراردادهای این شرکت و نماینده حقوقی سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی کرمان  درطی دو روز برگزاری جلسات هیأت داوری و حل اختلاف… ادامه »

تعیین تکلیف قراردادهای راکد شرکت شهرکهای صنعتی کرمان

تعیین تکلیف قراردادهای راکد شرکت شهرکهای صنعتی کرمان به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی کرمان اولین جلسه هیأت داوری و حل اختلاف سال جاری طی دو روز با حضور مدیر عامل و مدیر امور حقوقی و قراردادهای این شرکت و نماینده حقوقی سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران در محل شرکت شهرکهای صنعتی کرمان… ادامه »