روز: بهمن ۱۱, ۱۳۹۶

گارگاه آموزشی عارضه یابی سریع با حمایت شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان برگزار شد.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی کرمان از برگزاری گارگاه آموزشی عارضه یابی سریع با همکاری اتاق بازرگانی خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان مهدی سلطانی راد گفت: با همکاری مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق بازرگانی گارگاه آموزشی عارضه یابی سریع در محل اتاق بازرگانی و… ادامه »