روز: دی ۱۷, ۱۳۹۶

حضور اعضای مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی استان کرمان در  تور صنعتی دوازدهمین نمایشگاه صنعت اصفهان

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان از حضور اعضای مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی استان در  تور صنعتی دوازدهمین نمایشگاه صنعت اصفهان خبرداد. به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی کرمان مجید غفاری گفت: اعضای (مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی)  SPX استان کرمان در تور صنعتی دوازدهمین نمایشگاه صنعت اصفهان با حمایت شرکت شهرکهای… ادامه »

آگهی مناقصه شماره ۴۶۰ع۹۶

(تجدید مناقصه) شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد پروژه تهیه مصالح و آماده سازی بخشی از راه دسترسی شهرک صنعتی شهربابک با برآورد اولیه حدود ۶۴۱۲ میلیون ریال، از محل اعتبارات عمرانی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای، بر اساس آیین نامه برگزاری مناقصات  به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. کلیه… ادامه »