شهرک ها و نواحی صنعتی

 شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان به منظور بستر سازی مناسب برای سرمایه گذاری در بخش صنعت استان ، هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات شهرکهای صنعتی در سال ۶۹ فعالیت خود را با ۶ شهرک صنعتی که قبل از آن به صورت ناحیه صنعتی اداره می شدند آغاز کرد .این شرکت توانسته است  تعداد شهرکها و نواحی صنعتی استان را به ۱۹ شهرک و ۲۴ ناحیه صنعتی مصوب و ۳ مجتمع کارگاهی و خدماتی در شهرکهای صنعتی کرمان ۱،سیرجان ۱ و بم  افزایش دهد.

  همچنین شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در کنار امکانات زیربنایی ، در ایجاد وگسترش فضای سبز شهرکها  ونواحی صنعتی نیز تلاش زیادی نموده است ،

ناحیه صنعتی اختیارآباد

ناحیه صنعتی اختیارآباد با  مساحت  ۱۷ هکتار در جاده هوانیروز- اختیارآباد(از توابع شهرستان کرمان)  واقع شده است و دارای  امکانات :آب ، برق ، جاده آسفالته و مخابرات می باشد . ویژگی ها: ساختمان نگهبانی، فضای سبز و سند مالکیت ثبتی

ناحیه صنعتی زیدآباد

ناحیه صنعتی زیدآباد با  مساحت  ۶/۱۳ هکتار در کیلومتر ۲۰ جاده سیرجان- شهربابک واقع شده است و دارای  امکانات :آب ، برق ،گاز و جاده آسفالته می باشد .  ویژگی ها:  ساختمان نگهبانی،  سند مالکیت ثبتی

ناحیه صنعتی قریه العرب

ناحیه صنعتی قریه العرب با  مساحت  ۳۴/۱۴هکتار در حاشیه شهر قریه العرب (ازتوابع شهرستان بردسیر)جنب بهشت زهرا واقع شده است ودارای  زیرساخت های اصلی  آب ،برق ، مخابرات و جاده آسفالته  می باشد.  ویژگی ها: فضای سبز و سند مالکیت ثبتی

ناحیه صنعتی رستم آباد

ناحیه صنعتی رستم آباد با  مساحت  ۵۴ هکتار درکیلومتر ۲۶ جاده بم – زاهدان  واقع شده است و دارای  زیرساخت های اصلی  آب ، برق وجاده آسفالته می باشد . ویژگی ها: فضای سبز

ناحیه صنعتی ارزوئیه

ناحیه صنعتی ارزوئیه با  مساحت  ۴۶ هکتار در کیلومتر ۹ جاده ارزوئیه –سلطان آباد واقع شده است

ناحیه صنعتی ریگان

ناحیه صنعتی ریگان با  مساحت  ۵۰ هکتار در کیلومتر ۳ از شهر فهرج واقع در حاشیه جاده ترانزیتی بم -زاهدان واقع شده است و دارای زیرساخت های اصلی  زیرسازی، برق، شبکه آب و مخزن هوایی می باشد .

ناحیه صنعتی فهرج

ناحیه صنعتی فهرج با  مساحت  ۴۵ هکتار در کیلومتر ۳جاده ریگان –  بم واقع شده است و دارای زیرساخت های اصلی  زیرسازی، برق، شبکه آب و مخزن هوایی می باشد . ویژگی ها: سند مالکیت ثبتی

ناحیه صنعتی کبوترخان

ناحیه صنعتی کبوترخان  با مساحت ۵۰ هکتار در ابتدای جاده کبوترخان – رفسنجان واقع شده است و دارای زیرساخت های اصلی  زیرسازی ،برق و شبکه آب می باشد .      ویژگی ها: سند مالکیت ثبتی

ناحیه صنعتی فاریاب

ناحیه صنعتی فاریاب با مساحت ۵۰ هکتار در کیلومتر ۵ جاده فاریاب – مقرب واقع شده است و دارای زیرساخت های اصلی  زیرسازی، آب و مخزن هوایی می باشد

ناحیه صنعتی پاریز

ناحیه صنعتی پاریز با مساحت  ۵۰ هکتار در کیلومتر۷ جاده پاریز-  حسین آباد واقع شده است دارای زیرساخت های اصلی  زیرسازی، مخزن هوایی، آب و برق می باشد .