راهنمای متقاضیان

توضیحات راهنمای متقاضیان

ارتباط با نخبگان و صاحب نظران حوزه صنعت

     ارتباط با نخبگان و صاحب نظران حوزه صنعت    سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران بعنوان سازمانی توسعه ای، جهت استفاده از ایده ها و نظرات و هم اندیشی با صاحب نظران و نخبگان بخش صنعت کشور بویژه صنایع کوچک، اقدام به راه اندازی گروه ارتباط با نخبگان نموده است.    لذا… ادامه »

جواز تاسیس

ارائه جواز تاسیس معتبر به شرکت شهرکهای صنعتی از دستگاههای زیر: سازمان صنعت ، معدن و تجارت ( جهت اخذ جواز تاسیس صنایع غذایی ، شیمیایی ، سلولزی ، برق و الکترونیک ، بهداشتی و دارویی و….) سازمان جهاد کشاورزی ( جهت اخذ جواز تاسیس صنایع تبدیلی کشاورزی )، سازمان صنایع دستی (جهت اخذ جواز… ادامه »

تخصیص زمین

ارائه جواز تاسیس از سازمان های صنعت،معدن وتجارت ،جهاد کشاورزی ، صنایع دستی استان و سایر دستگاه های ذیربط * دریافت حق بهره برداری از اراضی وتاسیسات در شهرک ها ونواحی صنعتی به ۲ صورت انجام می شود: -۱مناطق توسعه یافته: ۳۰ % مبلغ قرارداد نقد و مابقی طی اقساط (۱۲ قسط سه ماهه )… ادامه »