راهنمای متقاضیان

توضیحات راهنمای متقاضیان

تجمیع قرارداد

تجمیع قطعات مجاور متعلق به یک شخص حقیقی و یا حقوقی در صورت ارائه مجوزهای لازم و رعایت کلیه ضوابط ساخت و ساز و موقعیت استقرار فیزیکی و همگن بودن از لحاظ نوع تولید و تجمیع انشعابات بر اساس ضوابط و قبول کلیه مفاد دفترچه قرارداد فی مابین بصورت رایگان می باشد .

تفکیک قرارداد

تفکیک قرارداد اراضی صنعتی به دو یا چند قرارداد، با رعایت موارد زیر توسط شرکت شهرکهای صنعتی امکان پذیر می باشد: فعالیت قطعات تفکیک شده مطابق زون بندی مصوب باشد ارائه مجوز معتبر از مراجع ذیصلاح برای قطعه جدید و اصلاح مجوز قطعه اولیه دریافت کل مبلغ قرارداد اولیه مساحت هر یک از قطعات تفکیک… ادامه »

فسخ قرارداد

چنانچه متقاضی بر اساس تعهدات اخذ شده و برنامه زمانبندی،ساخت و ساز را انجام ندهد و یا اقساط را به موقع پرداخت ننماید، قرارداد وی مشمول طرح در هیات داوری و حل اختلاف موضوع قرارداد شده و پس از آن نسبت به لغو قرارداد اقدام و وجوه پرداختی متقاضی مسترد خواهد شد .

تجمیع و تفکیک قرارداد

تفکیک قرارداد اراضی صنعتی به دو یا چند قرارداد ، منوط به کسب موافقت کتبی شرکت و با رعایت اصول طراحی و کاربری قسمت های مختلف شهرک و نواحی صنعتی ، امکانات قابل تخصیص و ارائه جواز تاسیس یا مجوز فعالیت معتبر مشروط بر اینکه اولاً مساحت پلاکهای تفکیک شده کمتراز ۲۰۰۰ متر مربع نبوده… ادامه »

انتقال سند

شرایط انتقال سند مالکیت به شرح ذیل می باشد : ۱- اخذ پایان کار ساختمانی ۲- اخذ پروانه بهره برداری ۳- تسویه حساب کلیه بدهی ها ( در صورتی که متقاضی از تسهیلات بانکی استفاده نموده باشد ، ارائه موافقت بانک الزامیست ) در صورت احراز شرایط فوق توسط متقاضی ، شرکت نسبت به ارسال… ادامه »

نقل و انتقال

چنانچه متقاضی در زمین تخصیصی ، ساختمان واحد تولید را احداث و تکمیل نموده باشد ، می تواند زمین تخصیص یافته را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر به شرح ذیل انتقال دهد : مطابق مفاد دفترچه و با دریافت کلیه بدهی و اسناد معوق قرارداد و تعهد انتقال گیرنده نسبت به کلیه اسناد سر… ادامه »

نحوه دریافت حق بهره برداری

نحوه دریافت حق بهره برداری از زمین , اعیانی و تاسیسات زیربنایی در شهرکها و نواحی صنعتی مطابق جدول ذیل خواهد بود . ردیف عنوان حداقل بخش نقدی (درصد) حداکثر تعداد اقساط (سه ماهه) ۱ شهرکها و نواحی صنعتی مطابق لیست شماره۱ ۳۰ ۱۰ ۲ شهرکها و نواحی صنعتی مطابق لیست شماره۲ ۲۰ ۱۰ شهرکها… ادامه »

طرح های تیپ صنعتی

۱٫       تولید فئورین ۲٫       تولید خوراک دام از پوست تازه پسته و ضایعات کشاورزی ۳٫       تولید فرآوری های لبنی ۴٫       تولید آبگرمکن خورشیدی ۵٫       تولید سلولهای خورشیدی ۶٫       درجه بندی و بسته بندی مرکبات ۷٫       تولید آبمیوه با قطعات میوه ۸٫       تولید نشاسته از سیب زمینی ۹٫       فرآوری ذرت (کورن فلکس( ۱۰٫   تولید نایلون عریض… ادامه »